Girls Varsity Basketball · Varsity Girls Basketball v Lumen Christi 12/21/18